System Egp Solar Nano

Powłoka EGP System Solar Nano zapewnia jak najmniejszy kontakt z cząsteczkami zanieczyszczenia.

Właściwości hydrofobowe i oleofobowe powłoki EGP System Solar Nano zapewniają, że woda, pyły, cząsteczki substancji tłustych oraz zanieczyszczenia atmosferyczne wykazują niewielką przyczepność z substratami i dają się łatwo usunąć z powłoki, bez stosowania środków ścierających za pomocą wody i deszczu.

Opis

Powierzchnia zaimpregnowana System Egp Solar Nano nie przyjmuje brudu, a woda (deszcz) przybiera postać żywej rtęci ( zachodzi zjawisko perlenia). Do oczyszczenia wystarczy czysta woda lub z niewielkim dodatkiem detergentu (dla rozpuszczenia tłuszczu). Nie należy używać preparatów kwaśnych i silnie zasadowych.

Zastosowanie: solary oraz panele fotowoltaiczne.

Mieszanina silanowa trwale stabilna, łączy się z podłożem tworząc skuteczną ochronę dla poliwęglanu, tworzyw sztucznych, niektórych elementów stalowych i aluminiowych wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Właściwości: powłoka samoczyszcząca, odpycha wodę i brud, o długotrwałym działaniu, chroni przed opadami, cechuje się łatwością nakładania, jest odporna na promieniowanie UV. Jest bezbarwna. Unikalna formuła ”nano” zapewnia odporność na ścieranie oraz różnicę temperatur.

System Egp Solar Nano
Z nanopowłoką
System Egp Solar Nano
Bez nanopowłoki

System Egp Solar Nano

Zalety:

redukuje straty energii, związane z zaleganiem warstwy wody, śniegu oraz brudu na powierzchni solarów i paneli, ułatwia czyszczenie.

Metody aplikacji:

mikrofibra, pistolet HVLP/LVLP, pędzel, wałek, zraszacz ( opryskiwacz) ogrodowy.

Sposób nakładania:

I. Czyszczenie powierzchni

Na długie działanie oraz odporność na ścieranie powłoki ma wpływ poprawność chemicznego związania preparatu z podłożem. Do odpowiedniego przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia i odtłuszczenia powierzchni najlepiej użyć preparatu System EGP A1. Po jego nałożeniu aplikowaną powierzchnię należy przetrzeć mikrofibrą do sucha.

II. Nakładanie powłoki

Nanieść niewielką ilość preparatu na suche, oczyszczone i odtłuszczone podłoże i od razu przystąpić do rozcierania mikrofibrą, tak aby cała powierzchnia panelu została dobrze zwilżona preparatem i dobrze nim wtarta. Rozprowadzić i wcierać do uzyskania powierzchni bez smug i plam. Pozostawić na około 20-30 minut, następnie przy pomocy suchej mikrofibry dokładnie zetrzeć pozostałości do sucha. Praktycznie po tym zabiegu powierzchnia jest gotowa do użytkowania. Nałożona powłoka daje długotrwały efekt ( kilka lat). Po utracie zakładanych efektów powierzchnie można ponownie odnowić powtarzając w/wym. czynności czyli oczyszczenie za pomocą preparatu System EGP A1 oraz ponowne nałożenie powłoki System Egp Solar Nano

Bezpieczeństwo:

Wysoce łatwopalna ciecz i pary( H225). Działa drażniąco na oczy ( H319). Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy ( H336). Chronić przed dziećmi ( P102). Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty (P223). Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy (P261); Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu (P270); Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy ( P280); W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem (P301+P310); W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ; Umyć dużą ilością wody z mydłem ( P302+ P352); W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać ( P305+P351+P338).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „System Egp Solar Nano”