Fumigacja

Samo ozonowanie nie jest wystarczające. Jest to metoda dezynfekcji doraźnej – bardzo skutecznie usuwa wszelkie chorobotwórcze mikroorganizmy oraz nieprzyjemne zapachy, pozostawiając czyste i świeże otoczenie. Jednakże ozon, mimo swojej siły działania, nie jest trwały – wykonuje swoje zadanie i znika. Działanie ozonu nie jest więc długotrwałe.

Idealnie czyste otoczenie, uzyskane po przeprowadzeniu ozonowania, narażone jest na wtórne skażenie. Już po kilku godzinach od wykonania usługi ozonowania proces namnażania się bakterii, wirusów i grzybów zaczyna się ponownie. Aby temu zapobiec stosujemy, opracowany przez SYSTEM EGP®, drugi etap usługi, zapewniający długotrwałe warunki czystości i higieny – zamgławianie metodą zimnej mgły.

Dlaczego zamgławianie na zimno? 

Po zabiegu ozonowania otoczenie pozostaje sterylnie czyste – całkowicie wyeliminowane zostają zanieczyszczenia chorobotwórcze unoszące się w powietrzu, znajdujące się na wszelkiego rodzaju powierzchniach oraz w strukturach wyposażenia iw materiałach budowlanych. Tak zdezynfekowane otoczenie narażone jest jednak na wtórne skażenie. Pojawienie się jakichkolwiek patogenów powoduje ich ponowny rozwój. Samo ozonowanie jest więc niewystarczające. 
W celu długotrwałej ochrony otoczenia wykorzystywane jest zamgławianie na zimno. Technologia ta pozwala na kontrolowane rozprzestrzenianie preparatu ochronnego.

 
Zimna mgła wytwarzana jest za pomocą generatorów (zamgławiaczy) ULV (Ultra Low Volume), które wykorzystują fale ultradźwiękowe do subtelnego rozdrabniania cieczy. Niebywałą zaletą tej technologii jest wykorzystywanie do zabiegu ultra małej objętości preparatu w porównaniu z metodami konwencjonalnymi (rozpylacze plecakowe). Specjalnie skonstruowany generator ultradźwiękowy powoduje rozbicie cieczy do wielkości mikrometrycznych kropel unoszących się w powietrzu (aerozol). W generatorze zimnej mgły źródłem prądów powietrza jest wysokoobrotowy kompresor. Strumień powietrza skierowany jest na generator ultradźwiękowy, przez co wytworzona mgła uzyskuje zawirowanie oraz przyspieszenie. 

Pojęcie ULV stało się w ostatnich latach synonimem możliwości wytworzenia i rozpylenia kropel o średnicy nieprzekraczającej 20 µm. Dla zobrazowania pojęcia – kropla deszczu ma średnicę ok. 4000 µm, a średnica ludzkiego włosa ok. 70 µm. Te ekstremalnie małe krople, które powstają w wyniku pracy generatora zimnej mgły, przez długi czas unoszą się w powietrzu. Transportowane prądami wewnętrznej cyrkulacji w pojeździe, czy też pomieszczeniu, wędrują, drgają i w konsekwencji osiadają na wszystkich powierzchniach. Penetrują całą kubaturę pomieszczenia, wnikając w zakamarki, również w struktury materiałów. Zastosowanie generatora zimnej mgły oznacza zatem możliwość niezwykle równomiernego rozprowadzenia preparatu. 

System® EGP do zamgławiania wykorzystuje nanotechnologiczne preparaty, które zapewniają długotrwałą ochronę nie tylko otoczenia, ale również systemów klimatyzacji i wentylacji. Jest to innowacyjna metoda o bardzo dużej skuteczności. 
Według definicji mianem nanocząstek określa się cząstki, których przynajmniej jeden z wymiarów jest mniejszy niż 100 nm. Ze względu na fakt, iż są bardzo małych rozmiarów, posiadają ogromną powierzchnię właściwą przypadająca na jednostkę objętości. To sprawia, że odznaczają się unikalnymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi oraz biologicznymi. 

W stosowanych preparatach wykorzystywane są między innymi nanocząstki srebra, które wykazują silne właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze. Nośnikiem nanocząstek jest woda (destylowana lub demineralizowana). 
Nanocząstki srebra likwidują kilkaset różnych organizmów chorobotwórczych (w tym gronkowca złocistego, pałeczkę okrężnicy, pałeczkę ropy błękitnej, wirusa opryszczki). Działanie nanosrebra jest wolniejsze od innych środków odkażających. Przy bezpośrednim kontakcie patogeny giną w czasie kilku minut. 

Wykorzystanie nanotechnologii 

System® EGP do zamgławiania wykorzystuje nanotechnologiczne preparaty, które zapewniają długotrwałą ochron@ nie tylko otoczenia, ale również systemów klimatyzacji i wentylacji. Jest to innowacyjna metoda o bardzo dużej skuteczności. 
Według definicji mianem nanocząstek określa się cząstki, których przynajmniej jeden z wymiarów jest mniejszy niż 100 nm. Ze względu na fakt, iż są bardzo małych rozmiarów, posiadają ogromną powierzchnię właściwą przypadająca na jednostkę objętości.

To sprawia, że odznaczają się unikalnymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi oraz biologicznymi. W stosowanych preparatach wykorzystywane są między innymi na nanocząstki srebra, które wykazują silne właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze. Nośnikiem nanocząstek jest woda (destylowana lub demineralizowana). 

Nanocząstki srebra likwidują kilkaset różnych organizmów chorobotwórczych (w tym gronkowca złocistego, pałeczkę okrężnicy, pałeczkę ropy błękitnej, wirusa opryszczki). Działanie nanosrebra jest wolniejsze od innych środków odkażających. Przy bezpośrednim kontakcie patogeny giną w czasie kilku minut. 

Fumigacja

Działanie nanocząstek srebra opiera się głównie na niszczeniu ścian i błon komórkowych, wnikaniu do wnętrza drobnoustrojów chorobotwórczych, zmianie ich metabolizmu, dezaktywacji DNA i RNA, co w efekcie prowadzi do ich obumierania. ​Co istotne, drobnoustroje nie są w stanie wytworzyć odporności w stosunku do nanoczqstek srebra. Po unieszkodliwieniu drobnoustrojów, nanocząstki srebra nadal aktywnie działają i niszczą kolejne patogeny, aż do czasu ich mechanicznego usunięcia. Nanosrebro jest przyjazne dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. 

Inne możliwości zamgławiania na zimno

Zamgławianie na zimno może być wykorzystywane do nawilżania pomieszczeń, szklarni oraz w piekarniach. Wytwarzając mgłę można również w sposób precyzyjny i przyjemny rozprowadzać środki zapachowe w pomieszczeniach zamkniętych. W stosunku do tradycyjnego opryskiwania, zamgławianie na zimno jest dużo skuteczniejszym sposobem podawania różnych preparatów, nie tylko o działaniu dezynfekcyjnym. Czas zabiegu jest znacznie krótszy, a kontakt człowieka z rozpylanymi środkami jest ograniczony. Zamgławianie umożliwia ponadto oszczędne wykorzystywanie preparatów.


Zamgławianie może być przykładowo stosowane do podawania:

  • preparatów weterynaryjnych w hodowlach zwierząt,
  • środków ochrony roślin,
  • preparatów zwalczających szkodniki w pieczarkarniach.

Wszystkie preparaty do ochrony roślin, produkowane zwykle jako silnie stężone, mają zastosowanie w technice ULV-EGP System®. 

Generator zimnej mgły AC-SMKA 2 System EGP®

Korzystamy z nowoczesnych, przemysłowych generatorów zimnej mgły o bardzo wysokiej wydajności, umożliwiających niezwykle równomierne rozprowadzenie naszych specjalistycznych preparatów

Fumigacja
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00