Czyszczenie klimatyzacji i wentylacji

Jeżeli dane pomieszczenie jest wyposażone w system klimatyzacyjny lub wentylacyjny, przed przystąpieniem do zabiegu ozonowania, zaleca się wizualną inspekcję ich stanu czystości lub uzyskanie informacji o ostatnio przeprowadzonym czyszczeniu.

 Ocenia się, że powierzchnia wewnętrzna przewodów wentylacyjnych odpowiada w dzisiejszych budynkach około 10% całkowitej powierzchni podłóg. Kanały wentylacyjne czasami nie są czyszczone przez cały okres eksploatacji budynku. Im bardziej skomplikowany jest system wentylacyjny, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów. 

Dowiedziono, że instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne są miejscami, w których zbierają się zanieczyszczenia mające potencjalny wpływ na ludzkie zdrowie. 40% zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym pochodzi z powietrza dostarczonego przez systemy wentylacyjne. Pył, kurz, cząstki organiczne, mikroorganizmy, pozostałości materiałów budowlanych i inne zanieczyszczenia mogą spowodować, że kanały doprowadzające powietrze zamienią się w źródło niebezpiecznych substancji i nieprzyjemnych zapachów.

Poza problemami zdrowotnymi i higienicznymi, zabrudzenie instalacji wentylacyjnej może powodować zwiększenie zużycia energii, kosztów czyszczenia, podwyższone ryzyko korozji oraz zatkania przepustnic przeciwpożarowych. W wielu badaniach wykazano, że zagrożenia dla ludzkiego zdrowia są większe w przypadku budynków klimatyzowanych niż pozostałych. Zanieczyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może spowodować pojawienie się różnych symptomów chorobowych u osób znajdujących się w budynku. Wykazano ponadto, że najczęstszym źródłem problemów są nieodpowiednio prowadzone prace konserwacyjne. 

Można wymienić trzy podstawowe powody, dla których należy czyścić instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne:

  • uzyskanie założonych przez projektanta parametrów pracy urządzeń uzdatniających i przesyłających powietrze; obłożenie naniesionym pyłem wewnętrznych powierzchni przewodów wentylacyjnych oraz zewnętrznych powierzchni urządzeń uzdatniających powietrze m.in. powoduje zwiększenie oporów przepływu powietrza i jednoczesne zmniejszenie strumienia nawiewanego powietrza,
  • zagwarantowanie w pomieszczeniach warunków niepogarszających stanu zdrowia przebywających w nim osób – konsekwencja oddychania zanieczyszczonym powietrzem,
  • wykluczenie lub, w najgorszym przypadku, ograniczenie zagrożenia pożarem i wybuchem – w przypadku osadzenia się wewnątrz instalacji łatwopalnych i wybuchowych zanieczyszczeń, tłuszczu, czy też włókien, w budynkach problem ten najczęściej występuje w instalacjach kuchennych. 


Czyste i sprawne systemy są mniej narażone na awarie, mają dłuższą żywotność i działają bardziej efektywnie od zanieczyszczonych. Dlatego też każdą instalację należy objąć programem utrzymania jakości, a co za tym idzie poddawać ją okresowej kontroli i czyszczeniu. Elementy poddawane kontroli i konserwacji to zwykle: ujęcia powietrza, filtry, wentylatory i pasy napędowe, komory sprężonego powietrza, zwoje grzewcze i chłodnicze, nawilżacze, przepustnice przeciwpożarowe, przepustnice regulacji przepływu, łopatki obrotowe, izolacja, dyfuzory, kratki wylotowe, przewody wylotowe. 


W żadnej dostępnej publikacji nie podano obowiązkowej częstotliwości czyszczenia instalacji, gdyż ze względu na pracę systemu w bardzo zróżnicowanych warunkach (np. różniących się czystością powietrza zewnętrznego, ilością i skutecznością zamontowanych filtrów powietrza, dbałością o stan instalacji wykazywaną przez pracowników odpowiedzialnych za eksploatację i konserwację). Bez wcześniejszej kontroli stanu każdej instalacji nie można odgórnie narzucić terminów czyszczenia. 


Kraje europejskie przyjęły wymagania określone przez normy amerykańskie NADCA (National Air Duct Cleaners Association) -stowarzyszenie skupiające firmy zajmujące się czyszczeniem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

W Polsce należałoby zastosować przepisy Prawa Budowlanego:

Art. 62.1 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

  1. okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności:
    • elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia (…). 

W przypadku stwierdzenia, iż w danej instalacji wentylacyjnej znajduje się warstwa pyłu, kurzu i innych zabrudzeń należy skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która oczyści kanały w sposób mechaniczny, wykorzystując w tym celu specjalne urządzenia. 

Przed zabiegiem ozonowania, elementy klimatyzatorów ściennych typu split oraz klimakonwektorów, na których znajduje się nawarstwiony kurz i brud, zaleca się wyczyścić używając profesjonalnego preparatu czyszczącego EGP M1. 

Właściwości

Profesjonalny płyn czyszczący klimatyzację z nawarstwionego kurzu i brudu. Gwarantuje higienę oraz doskonały efekt dzięki unikalnej technologii chronionej patentem, wykorzystującej nowatorskie substancje czynne, likwidujące bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz ich zarodniki i jednocześnie opóźniające ich ponowne rozmnażanie. Eliminuje nieprzyjemny zapach. Efekt po użyciu preparatu EGP M1 utrzymuje się średnio od 6 do 9 miesięcy. 

Zastosowanie

Do czyszczenia klimatyzacji i wentylacji przemysłowych, samochodowych, w jachtach, łodziach i statkach. Parownice klimatyzatorów i chłodnice powietrza, filtry powietrza (wszelkiego typu), urządzenia dystrybucji powietrza, kanały. Oczyszczenie parowników (skraplaczy) przy użyciu preparatu EGP M1 przywraca im pierwotną, wysoką wydajność chłodniczą, obniża pobór prądu, a także redukuje ryzyko awarii i wydłuża żywotność urządzeń. 

Mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń z systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych powinno być stosowane jako jeden ze składników generalnego działania mającego na celu zwiększenie jakości powietrza wewnętrznego. 

Nawet jeżeli stosowane są środki chemiczne wtryskiwane do kanałów wlotowych powietrza, istnieją miejsca, z których niemożliwe jest mechaniczne usunięcie brudu i pyłu. Dlatego też kolejnym, istotnym składnikiem w dbałości o jakość powietrza jest zastosowanie dezynfekcji – fizykochemicznych metod EGP System® – ozonowania oraz zamgławiania na zimno nanotechnologicznymi preparatami. 

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00