Hydrofobizacja

Czym jest hydrofobizacja?

Hydrofobizacja jest innowacyjnym procesem nadawania powierzchniom lub strukturom właściwości hydrofobowych – odpychających wodę. Tym samym powierzchnie takie są niezwilżalne i nieprzemakalne. Powłoki hydrofobowe chronią przed wilgocią oraz zapobiegają korozji. Inspiracją do stworzenia powłok hydrofobowych stał się występujący w przyrodzie tzw. efekt lotosu. Struktura liści lotosu odznaczająca się mikroskopijną chropowatością oraz jej skład chemiczny powodują toczenie się kropel wody po powierzchni liścia.

Dodatkowo zdolność kropel wody do przyjmowania zanieczyszczeń sprawia, że spływając „zabierają je ze sobą”. W kulturach wschodnich lotosy są symbolem czystości. Podobną zdolność mają także inne rośliny, czy też owady (np. skrzydła motyla). Celem stało się stworzenie takich powłok, które po nałożeniu na różne powierzchnie wykazywałyby podobne właściwości. Tym samym sprawiając, że utrzymanie w czystości rozmaitych powierzchni stałoby się o wiele łatwiejsze. Rozwój nanotechnologii sprawił, że to co wydawało się niemożliwe do osiągnięcia stało się realne.Mechanizm działania powłok hydrofobowych.

Mechanizm działania powłok hydrofobowych

Preparaty wykorzystywane do hydrofobizacji przygotowywane są w postaci płynu bazowego (np. woda demineralizowana) zawierającego zdyspergowane nanoczqstki o odpowiedniej budowie chemicznej (np. nanokrzemionkę).

Stworzenie takiego układu umożliwia przestrzenne pokrycie powierzchni i uzyskanie pożądanego efektu, przy jednoczesnym niewielkim stężeniu nanocząstek. Różnego rodzaju powierzchnie charakteryzują się mikroskopijną chropowatością struktury. Nawet z pozoru gładka powierzchnia jest szorstka. Widać to dopiero pod mikroskopem – tak jak w przypadku szkła. Wówczas zwilżenie powierzchni powoduje „rozlewanie się” kropel wody, a zanieczyszczenia łatwo wnikają do niewielkich szczelin, zbierając się stopniowo na powierzchni. 

Hydrofobizacja

Rozmiary nanocząstek są na tyle małe, iż wnikają one głęboko w materiał i trwale wiążą się z wewnętrznymi ściankami porów. Powoduje to powstanie niemal idealnie gładkiej powierzchni. Tak powstałe powłoki zabezpieczają powierzchnie przed wnikaniem zanieczyszczeń. Jednocześnie nie zakłócając procesu ,,oddychania” materiału. Nadając powierzchni charakter hydrofobowy (brak polarnych grup funkcyjnych) oddziaływania pomiędzy nią a cząsteczkami wody sq słabe. Ograniczone jest zatem przyciąganie wody. Na powierzchni obserwowane jest „perlenie się” kropel wody, które nie rozprzestrzeniają się samorzutnie. Wówczas kąt zwilżenia (pomiędzy powierzchnią kropli a zwilżoną powierzchnią) przekracza 90 stopni.

Hydrofobizacja

Jeżeli natomiast kąt zwilżenia jest większy niż 120° powstają wówczas niemal idealnie kuliste krople wody, podobnie jak w przypadku kwiatu lotosu. Krople z łatwością przemieszczają się, co pozwala na uzyskanie samooczyszczających właściwości powierzchni. Podobnie jak w naturze, krople toczą się po 5 powierzchni zbierając przy tym zanieczyszczenia. System® EGP posiada produkty przeznaczone do aplikacji na różnego rodzaju powierzchnie, wykonane z tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki, metalu, również do lakieru samochodowego.

W praktyce powłoki hydrofobowe zapewniają estetyczny wygląd zarówno pojedynczych elementów, jak i większych powierzchni. Powłoki są odporne na zmiany pH oraz tradycyjne środki czystości. Ponadto wykazują trwałość termiczną w szerokim spektrum temperatur, odporność na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne – zadrapania, zarysowania oraz warunki atmosferyczne.

Antybakteryjne właściwości powłok hydrofobowych

Powłoki hydrofobowe System® EGP wykazują również działanie antybakteryjne. Są cennym uzupełnieniem odkażania pomieszczeń metodą ozonowania oraz zamgławiania. Zapewniają długookresowe zahamowanie rozwoju patogenów na powierzchniach kontaktowych, między innymi na klamkach, poręczach, przyciskach, uchwytach i wszelkich powierzchniach dotykanych przez wiele osób. Zastosowanie nanocząstek srebra pozwala na ich długotrwałe, stopniowe uwalnianie. Osłabienie lub całkowite zakończenie efektywnego działania powłoki następuje wraz z jej mechanicznym zniszczeniem lub zasłonięciem przez obumarłe drobnoustroje, pył i inne trudne zanieczyszczenia.

Powłoki System® EGP to najnowocześniejsza i najskuteczniejsza broń w walce z niechcianymi organizmami. Nowoczesne ograniczenie ilości bakterii polega bowiem na tworzeniu otaczających nas antybakteryjnych powierzchni, które samoczynnie zadbają o sterylność lub w znacznym stopniu ograniczą ilość niebezpiecznych drobnoustrojów w otoczeniu.

Antybakteryjne powłoki hydrofobowe System® EGP nie mają negatywnego wpływu na ludzi, zwierzęta oraz środowisko naturalne.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00